English

Repülőtér üzemeltetés

Az ICAO Annex 14 szerinti követelményeknek megfelelő repülőtér tervezés

airport design

Helyszínértékelés, előzetes szakvélemény a kivitelezhetőségről, egyeztetés az illetékes hatóságokkal, műszaki tervezés

A repülőterekhez kapcsolódó követelmények és igazgatási eljárásokkal összefüggő 139/2014. Bizottsági rendeletének megfelelő engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos szakértői munkák <Part ADR>

A 139/2014. EU Rendeletnek megfelelő hatósági audithoz szükséges dokuementációk előkészítése, az auditra való felkészülés támogatása.

Repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. Kormány Rendelet szerint magyarországi repülőterek és leszállóhelyekkel kapcsolatos engedélyezés előkészítése Repülőtérrendek, védelmi tervek, repülőtér kijelöléssel kapcsolatos dokumentációk készítése, módosítása. Együttműködési megállapodások készítése

Légtér kialakítás, módosítás

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletben foglaltak megfelelő előzetes és végleges légtérkijelölési dokumentáció előkészítése a Nemzeti Légtér Koordinációs munkacsoport részére, koordináció az érintett légtérfelhasználókkal. Koordinált légterek és drop zone légterek kialakítása esetén együttműködési megállapodások koordinálásban is rendelkezésre állunk.

  • eseti légterekkel kapcsolatos repülésbiztonsági elemzések elkészítése, dokumentációk előkészítése, a légtér megfelelő kiterjedésének koordinációja A magyar légtér kijelöléséről szóló 4/1998. (I.16.) Korm. rendelet alapján.
  • légiforgalmi szolgáltatói kézikönyvek kidolgozása, képzési kézikönyvek kidolgozása
  • oktatói tevékenység ellátása (repülésbiztonság, megfelelés, légijog, légiforgalmi szolgáltatás, rádió távbeszélői ismeretke (fónia))
  • jogi tanácsadás a hatósági közigazgatási eljárások tekintetében
  • képviselet biztosítása komplexebb hatósági eljárások tekintetében

Zaj- és Környezetvédelem

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól 176/1997. (X. 11.) Korm. rendeletben foglalt zajgátló védőövezetek kijelölése, felülvizsgálata, zajvédelmi program kidolgozása.