English

Repülés biztonság, megfelelés

safety and compliance

Napjainkban a légiközlekedés legfontosabb ismérve és eredménymutatója a gazdaságosság és hatékonyság mellett a biztonság. Ennek szellemében szervezetünk elkötelezett a légiközlekedés biztonsági színvonal javítása mellett és mindent megteszünk, hogy az ICAO, az EASA és az EUROCONTROL által ajánlott legmagasabb standardokat alkalmazzuk munkáink és partnereink részére nyújtott szolgáltatások során.

Szakértőink készek szervezetre szabott repülésbiztonság irányítási rendszer kidolgozására, üzemeltetésére, auditálására, kockázat értékellési mátrixok kialakítására, továbbá vállaljuk repülésbiztonsági kockázatelemzések elvégzését, azokban való közreműködést. Külső szerződött partnerként képesek vagyunk a repülésbiztonsági rendszer auditálására, hatósági auditra való felkszítésre.

Megfelelés, avagy compliance téren vállaljuk minőségirányítási, megfelelési rendszerek szervezetre szabott kidolgozását, üzemeltetését, belső és külső auditok lefolytatását annak érdekében, hogy az illetékes hatóság által lefolytatandó éves ellenőrzések során a szervezet teljes jogszabályi megfelelést mutasson.